THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TÁCH THỬA ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo thực hiện báo cáo về triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, người sử dụng đất muốn chuyển đất nông nghiệp hoặc các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở (đất thổ cư) phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, chỉ được chuyển sang đất ở nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

Đối với hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển lên đất thổ cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Hạn mức xin chuyển lên đất thổ cư là bao nhiêu?

pháp luật đất đai hiện nay không quy định hạn mức diện tích khi chuyển mục đích sử dụng đất. Pháp luật chỉ quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp hay diện tích tối thiểu được phép khi tách thửa.

– Nhu cầu của người sử dụng đất (bên tài nguyên môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TÁCH THỬA ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong đó, sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bất động sản; thủ tục hành chính của người dân về đất đai liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất tại Lâm Đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất,…

Quyền sử dụng đất Lâm Đồng

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự thảo được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đưa ra lấy ý kiến quy định cụ thể mười trường hợp không được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo cũng quy định các điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó đáng chú ý là quy định về việc tách thửa đất đồng thời với việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất Lâm Đồng;…

 

Thao go vuong mac tach thua dat quangthinhland.vn 03

Chưa hết, dự thảo đang được lấy ý kiến còn quy định những điều kiện cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất Lâm Đồng diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đất; Điều kiện hợp thửa đất; Trách nhiệm của Sở, ngành, UBND cấp huyện.