BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG: KHI NÀO THỰC HIỆN SÁP NHẬP HUYỆN LẠC DƯƠNG VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT?

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Công văn số 1036/SNV-XDCQ về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời dự kiến nội dung, thời gian các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện.

BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG: KHI NÀO THỰC HIỆN SÁP NHẬP HUYỆN LẠC DƯƠNG VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT?

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ký ban hành và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch.

Theo dự thảo kế hoạch được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đưa ra lấy ý kiến, trong giai đoạn 2023 – 2025, Lâm Đồng sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) thành 1 huyện.

Sap nhap Lac Duong Da Lat quangthinhland.vn 02

Đồng thời, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương (ĐVHC nông thôn) vào thành phố Đà Lạt (ĐVHC đô thị) để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt.

Trong giai đoạn này, tỉnh cũng điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã (gồm: xã Lộc An, xã Lộc Tân, xã Lộc Nam, xã Lộc Thành và xã Tân Lạc) của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị thành phố Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, Lâm Đồng sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh (do không đảm bảo 70% cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số).

Sap nhap Lac Duong Da Lat quangthinhland.vn 03

Cùng với đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương (do có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định),…