Phòng ngủ: 1 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại: Sang nhượng mặt bằng
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:400
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 400
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: Sang nhượng mặt bằng