Phòng ngủ: 25 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại: Khách sạn
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc: 30
Diện tích:1135
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 1135
Phòng ngủ: 25
Phòng wc: 30
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: Khách sạn