Một “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản xin tài trợ khảo sát, lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh với quy mô nghiên cứu 800ha tại H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Có thể nói Lâm Đồng hiện tại đang là điểm nóng của hình thức bất động sản nghỉ dưỡng đầu tư. Đặc biệt là thị trường BĐS huyện Đạ Tẻh. Cùng Quang Thịnh land tìm hiểu vấn đề thông qua bài viết sau:

Khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh – quy mô và định hướng phát triển

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND H.Đạ Tẻh đề nghị phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần BCG Land tổ chức nghiên cứu, khảo sát và lập phương án ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh. Để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước khi lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét việc tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch.

Một "ông lớn" lập quy hoạch khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh - BĐS Đạ Tẻh - quangthinhland.vn

Trước đó, ngày 25.2, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần BCG Land đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu, tài trợ khảo sát và lập quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh. Quy mô khoảng 800ha với định hướng phát triển Khu đô thị sinh thái (khoảng 320ha) và Khu du lịch sinh thái dưới tán rừng. Theo hình thức thuê rừng phòng hộ và mặt nước hồ Đạ Tẻh (khoảng 480ha).

Bất động sản huyện Đạ Tẻh – sự phát triển chậm nhưng chắc chắn

BĐS Đạ Tẻh là một trong những địa phương phát triển chậm của tỉnh Lâm Đồng. Nhưng các bước phát triển đều vô cùng chắc chắn. Ngày 19.1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý về nguyên tắc để Công ty cổ phần BCG Land tổ chức khảo sát và nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đạ Tẻh. Thời gian hoàn thành ý tưởng ≤ 06 tháng (tính từ ngày 19.1.2022).

Một "ông lớn" lập quy hoạch khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh - BĐS Đạ Tẻh - quangthinhland.vn

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao UBND H.Đạ Tẻh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty. Để kiểm tra, rà soát, xác định phạm vi ranh giới lập ý tưởng quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy định, các đồ án quy hoạch cấp trên và phạm vi không trùng lấn với các dự án, đồ án quy hoạch khác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương (nếu có). Sau khi hoàn thành việc khảo sát, nghiên cứu và ý tưởng quy hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét đối với việc tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch theo quy định.

Hiện nay, theo kết quả làm việc giữa Công ty cổ phần BCG Land và UBND H.Đạ Tẻh và quá trình khảo sát thực tế khu vực chỉ mới đưa ra phạm vi, ranh giới nghiên cứu, khảo sát khoảng 800ha khu vực hồ Đạ Tẻh chứ chưa tổ chức lập phương án ý tưởng quy hoạch theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng