LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI LÂM ĐỒNG TĂNG CAO TRONG QUÝ 2/2023

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, lượng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh trong quý 2/2023 có xu hướng phục hồi khi ghi nhận 5.712 giao dịch, tăng 2.014 giao dịch so với quý trước… Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo về lượng giao dịch bất động sản để bán qua công chứng tháng 7/2023. Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của 42/42 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tính đến ngày 31/7. 

PHẦN LỚN GIAO DỊCH TRONG KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU

LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI LÂM ĐỒNG TĂNG CAO TRONG QUÝ 2/2023

Về phân khúc đất nền, tháng qua, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 1.412 giao dịch, tập trung phần lớn ở khu dân cư hiện hữu, với 1.395 giao dịch. Chỉ có 17 giao dịch đất nền tại các dự án, trong đó, tại TP. Bảo Lộc có 4 giao dịch, huyện Bảo Lâm có 12 giao dịch. So với tháng 6/2023, lượng giao dịch đất nền tại Lâm Đồng tháng 7/2023 đã tăng 92 giao dịch. Đáng chú ý, lượng giao dịch đất nền tại các dự án lại giảm, cụ thể khi tháng 6/2023 có 34 giao dịch thì tháng 7/2023 chỉ bằng một nửa.

Luong GDBDS quy II quangthinhland.vn 02

Đối với phân khúc nhà ở riêng lẻ, cả tỉnh Lâm Đồng tháng qua có 148 giao dịch. Chủ yếu vẫn là nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư hiện hữu, với 145 giao dịch, tại các dự án nhà ở chỉ 3 giao dịch. Nếu so với 165 giao dịch của tháng 6/2023, lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ tháng 7/2023 của tỉnh giảm 17 giao dịch.

Luong GDBDS quy II quangthinhland.vn 03

Còn về phân khúc căn hộ chung cư, tháng 7 và tháng 6/2023 đều chỉ có 3 giao dịch mỗi tháng.

Trong khi đó, thị trường cho thuê văn phòng và mặt bằng thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng không mấy khởi sắc. Nếu như tháng 6/2023, tổng lượng giao dịch của hai loại hình này là 61 giao dịch, thì tháng 7/2023 lại chỉ có 47 giao dịch.

Luong GDBDS quy II quangthinhland.vn 04

Sở Tư pháp cho biết, thống kê toàn quý 2/2023, lượng giao dịch bất động sản đất nền, nhà ở riêng lẻ, chung cư, cho thuê văn phòng và mặt bằng thương mại trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 5.712 giao dịch, tăng 2.014 giao dịch so với quý trước.