Nhà đất bán Hiện có 17 bất động sản

Bán đất, đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, 1237.69m2, Chiều ngang 27,3m thích hợp đầu tư kinh doanh, Đường ô tô lộ giới 10m

Bán đất, đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, 1237.69m2, Chiều ngang 27,3m thích hợp đầu tư kinh doanh, Đường ô tô lộ giới 10m

61.85 tỷ - 1237.69 m²
đường Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
21 giờ trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 1299m2, Chiều ngang 16m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô lộ giới 3,8m

Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 1299m2, Chiều ngang 16m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô lộ giới 3,8m

35 tỷ - 1299 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
21 giờ trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 590m2, Chiều ngang 36m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô lộ giới 3,5m

Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 590m2, Chiều ngang 36m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô lộ giới 3,5m

15.34 tỷ - 590 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
21 giờ trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 402m2, Chiều ngang 18m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô đến tận nơi

Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 402m2, Chiều ngang 18m thích hợp thiết kế xây dựng, Đường ô tô đến tận nơi

18 tỷ - 402 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 500m2, Thích hợp đầu tư kinh doanh, Đường ô tô vào tận nơi

Bán đất, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 500m2, Thích hợp đầu tư kinh doanh, Đường ô tô vào tận nơi

25 tỷ - 500 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
1 tháng trước
Đang mở bán
Bán 3 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 65m2/căn, Thích hợp định cư định cư, Đường ô tô vào tận nơi

Bán 3 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 65m2/căn, Thích hợp định cư định cư, Đường ô tô vào tận nơi

4.3 tỷ - 65 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
1 tháng trước
Đang mở bán
Bán 03 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, Căn 1 72,3 m2 ,Căn 2 56,2 m2, Căn 3 74,3 m2, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô vào tận nơi

Bán 03 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, Căn 1 72,3 m2 ,Căn 2 56,2 m2, Căn 3 74,3 m2, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô vào tận nơi

4.4 tỷ - 56.2 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
1 tháng trước
Đang mở bán
Bán biệt thự, đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, 235.9m2, Thích hợp đầu tư định cư, Đường ô tô vào tận nơi

Bán biệt thự, đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt, 235.9m2, Thích hợp đầu tư định cư, Đường ô tô vào tận nơi

13.5 tỷ - 235.9 m²
đường Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
1 tháng trước
Đang mở bán
Bán biệt thự, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 202.6m2, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô vào tận nơi

Bán biệt thự, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 202.6m2, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô vào tận nơi

14 tỷ - 202.6 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
1 tháng trước
Đã bán
Bán 3 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 72m2/căn, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô 4m vào tận nơi

Bán 3 căn nhà, đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt, 72m2/căn, Thích hợp định cư lâu dài, Đường ô tô 4m vào tận nơi

5.2 tỷ - 72 m²
đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
2 tháng trước
Đang mở bán