Quangthinhland.vn – Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên

Quy hoạch Lâm Đồng hướng đến phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư đến với thị trường bất động sản Lâm Đồng nhằm mục đích phát triển các huyện, thành trong tỉnh.

Lâm Đồng khu kinh tế động lực Tây Nguyên - quangthinhland.vn

Tại quyết định 946/QĐ – TTg ban hành ngày 15/6, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quy định hiện hành hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện lập quy hoạch. Bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Lâm Đồng khu kinh tế động lực Tây Nguyên - quangthinhland.vn

Việc lập “Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phải phù hợp với quan điểm: xây dựng Lâm Đồng trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên. Góp phần tạo tiền đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế – xã hội theo chiều sâu. Chú trọng chất lượng tăng trưởng để đảm bảo tính bền vững và tăng trưởng xanh. cũng như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có mong muốn đầu tư vào thị trường bất động sản Lâm Đồng nói chung và các bất động sản Đà Lạt và Bảo Lộc nói riêng.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, mở rộng thêm quỹ đất ở cho người dân trong tỉnh góp phần thu hút định chư và đầu tư vào thị trường bất động sản Lâm Đồng. Hướng đến phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tạo điều kiện cho người dân trong và ngoại tỉnh có thể mua bán nhà đất để định cự. Đồng thời tận dụng quỹ đất nông nghiệp để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường…

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế. Trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại. Sử dụng quỹ đất nông nghiệp đúng cách và tận dụng lợi thế về khí hậy của Lâm Đồng. Là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao. Xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á và là trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

Ngoài ra có thể tạo điều kiện cho nhà đầu tư BĐS, đầu tư vào bất động sản Đà Lạt và bất động sản vung ven của Đà Lạt như Khu đô thị Finôm, Thạnh Mỹ,… Kích thích thị trường mua bán nhà đất tại Đà Lạt cũng như thị trường BĐS Lâm Đồng sôi động hơn, góp phần duy trì nguồn lợi lớn từ ngành bất động sản cho tỉnh Lâm Đồng.

Lâm đồng sẽ phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị – nông thôn. Phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật. Phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại. Nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lâm Đồng khu kinh tế động lực Tây Nguyên - quangthinhland.vn

Như vậy, nội dung lập quy hoạch sẽ phải hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững với 03 trụ cột chính là nông nghiệp, du lịch – dịch vụ và công nghiệp.

Trong đó, nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Tận dụng tối đa quỹ đất nông nghiệp và thế mạnh về khí hậy của tỉnh Lâm Đồng

Du lịch dịch vụ chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh, xanh, trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học

Dự báo nhu cầu mua bán nhà đất ở thị trường BĐS Đà LạtBĐS vùng ven Đà Lạt sẽ tăng cao nhằm mục đích xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, homestay…. Đáp ứng nhu cầu vui chơi cho người dân trong và ngoài nước.

Công nghiệp theo hướng chọn lọc. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp…