Từ ngày 8-2, Lâm Đồng sẽ áp dụng quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng phân lô, bán đất nền, bán đất nông nghiệp, bán đất mặt tiền đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.

 Lâm Đồng quy định về tách thửa - Bán đất nền - Bán đất nông nghiệp - Bán đất mặt tiền - Bán đất phân lô - songphuong.vn

Quy định mới

Từ ngày 8-2, Lâm Đồng sẽ áp dụng quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng phân lô, bán đất nền, bán đất nông nghiệp, bán đất mặt tiền đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.

Quy định này được thực hiện theo Quyết định 04/2021. Thay thế cho Quyết định 33/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Quyết định mới có hai điểm khác biệt lớn so với quyết định đang được áp dụng trước đó.

Cụ thể, trường hợp hình thành đường giao thông mới để đủ điều kiện xem xét tách thửa. Chiều rộng mặt đường tối thiểu là 5,5 m đối với khu vực đô thị. Tối thiểu là 7 m đối với khu vực nông thôn. Việc hình thành đường giao thông này phải được cấp có thẩm quyền cho phép. Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất. Là đất ở mà người SDĐ có nhu cầu tách thửa theo mục đích đất ở. Thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng một phần sang đất ở theo quy định. Sau đó lập thủ tục tách thửa theo quy định tại quyết định này.

Các trường hợp khác

Ngoài ra, quy định mới cũng nêu cụ thể về diện tích và kích thước. Đối với thửa đất ở đô thị cho từng trường hợp nhà phố, nhà liền kề có sân vườn, nhà song lập, biệt lập, biệt thự…

Đối với thửa đất ở nông thôn thuộc quy hoạch SDĐ là đất ở nông thôn. Trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch đó.

Trường hợp chưa có quy hoạch dạng kiến trúc nhà ở. Diện tích thửa đất mới hình thành sau tách thửa không nhỏ hơn 72 m2. Chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,5 m.

Đất ở thuộc quy hoạch SDĐ là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2. Với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa cũng là 500 m2.

Những thửa đất có nhiều mục đích sử dụng nếu thuộc quy hoạch đất ở mà muốn tách thửa đất ở. Đồng thời có đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định nêu trên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp không cần đảm bảo tối thiểu 500 m2. Nếu thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2. Nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất sau khi tách.

Trong trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác. Nếu diện tích thửa đất còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện hình thành thửa đất mới. Người đang sử dụng thửa đất này được tiếp tục thực hiện các quyền của người SDĐ.

Những hồ sơ tách thửa đã nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoặc chi nhánh tại các huyện. Trước ngày quy định mới có hiệu lực thì sẽ thực hiện theo Quyết định 33.